Práce ve výškách

Důraz klademe na profesionální řemeslné provedení veškerých prací. Bezpečné provedení prací je pro nás rutinní záležitost stejně jako například minimalizace zátěže pro chod objektu.

  • Opravy a nátěry fasád a komínů
  • Mytí tlakovou vodou
  • Opravy a nátěry konstrukcí a plechových střech
  • Instalace a montáže zábran proti holubům
  • Čištění žlabů a údržba střechách
  • Veškeré montážní práce